Soi Cầu Lô Bạch Thủ

Soi Cầu Lô Bạch Thủ

Soi cầu lô bạch thủ miền bắc có thể nói là khó nhất trong những việc soi cầu lô vì nó chỉ có một con lô duy nhất, đôi khi chúng ta phải chấp nhận được sự rủi ro khi chơi bạch thủ lô ví dụ như cầu bị về ngược chẳng hạn, chính vì thế anh em lấy số ở trang soi cầu lô độc thủ nên lót thêm một con số nữa cho an toàn nhé, tất nhiên con lót nên chơi ít tiền hơn con lô bạch thủ một chút để đề phòng khi con bạch thủ bị gãy cầu thì vẫn còn đó con lót có thể kéo lại được. Ban quản trị chúng tôi sẽ cố gắng sàng lọc và tìm ra một con bạch thủ đẹp nhất mỗi ngày và đăng lên đây để các bạn có thể vào tham khảo.

Các bạn muốn chơi lô bạch thủ an toàn và hiệu quả hơn thì có thể nghiên cứu chơi nuôi lô bạch thủ khung 5 ngày của chúng tôi, vì chơi 5 ngày thì xác suất chiến thắng sẽ cao hơn rất nhiều, bên dưới đây là bảng thống kê soi cầu độc thủ lô mỗi ngày tại trang nuoilo.com.

Soi Cầu Lô Bạch Thủ Miền Bắc Siêu Chuẩn

NGÀY BẠCH THỦ LÔ KẾT QUẢ
// 76 lót 34 Trượt
03/12/2022 76 lót 34 Ăn lô 76x1
02/12/2022 30 lót 64 Trượt
01/12/2022 70 lót 75 Ăn lô 70x1
30/11/2022 15 lót 91 Trượt
29/11/2022 74 lót 50 Trượt
28/11/2022 30 lót 34 Trượt
27/11/2022 20 lót 91 Ăn lô 20x1
26/11/2022 76 lót 34 Ăn lô 76x2
25/11/2022 11 lót 10 Ăn lô 11x1
24/11/2022 22 lót 83 Trượt
22/11/2022 40 lót 00 Trượt
21/11/2022 50 lót 87 Trượt
20/11/2022 47 lót 20 Ăn lô 20x2
19/11/2022 42 lót 66 Ăn lô 66x1
18/11/2022 đã có số Trượt
17/11/2022 đã có số Trượt
16/11/2022 đã có số Trượt
15/11/2022 đã có số Trượt
14/11/2022 05 lót 14 Ăn lô 05x1 14x1
12/11/2022 99 lót 39 Ăn lô 99x1 39x1
11/11/2022 47 lót 36 Ăn lô 36x2
10/11/2022 73 lót 57 Ăn lô 57x1
09/11/2022 60 lót 15 Ăn lô 60x1
08/11/2022 30 lót 48 Ăn lô 30x1
07/11/2022 76 lót 40 Ăn lô 40x2
06/11/2022 84 lót 31 Trượt
05/11/2022 15 lót 91 Trượt
04/11/2022 40 lót 78 Trượt
03/11/2022 57 lót 74 Ăn lô 57x2
02/11/2022 59 lót 86 Trượt
01/11/2022 51 lót 96 Trượt
31/10/2022 49 lót 92 Trượt
30/10/2022 76 lót 96 Ăn lô 76x1
29/10/2022 29 lót 76 Ăn lô 29x1
28/10/2022 09 lót 98 Trượt
27/10/2022 39 lót 76 Ăn lô 76x1
26/10/2022 29 lót 91 Ăn lô 29x1 91x1
25/10/2022 23 lót 59 Trượt
24/10/2022 12 lót 18 Trượt
23/10/2022 76 lót 94 Trượt
22/10/2022 65 lót 32 Trượt
21/10/2022 79 lót 19 Trượt
20/10/2022 64 lót 69 Trượt
19/10/2022 12 lót 51 Trượt
18/10/2022 60 lót 01 Trượt
17/10/2022 05 lót 35 Trượt
16/10/2022 64 lót 26 Trượt
15/10/2022 92 lót 04 Trượt
14/10/2022 36 lót 34 Trượt
13/10/2022 51 lót 84 Trượt
12/10/2022 48 lót 94 Trượt
10/10/2022 92 lót 26 Ăn lô 26x1
09/10/2022 72 lót 50 Trượt
08/10/2022 34 lót 83 Ăn lô 34x1
07/10/2022 13 lót 39 Trượt
06/10/2022 71 lót 49 Trượt
05/10/2022 42 lót 68 Ăn lô 68x1
04/10/2022 94 lót 70 Trượt
03/10/2022 76 lót 40 Trượt
02/10/2022 18 lót 46 Trượt
01/10/2022 04 lót 20 Ăn lô 04x1
30/09/2022 04 lót 27 Ăn lô 04x2
29/09/2022 89 lót 26 Ăn lô 26x1
28/09/2022 74 lót 76 Ăn lô 76x1
27/09/2022 24 lót 23 Trượt
26/09/2022 05 lót 14 Ăn lô 05x1
25/09/2022 49 lót 65 Trượt
24/09/2022 03 lót 04 Trượt
23/09/2022 45 lót 91 Trượt
22/09/2022 06 lót 70 Trượt
20/09/2022 76 lót 40 Ăn lô 76x1 40x1
18/09/2022 95 lót 86 Trượt
17/09/2022 75 lót 88 Trượt
16/09/2022 43 lót 09 Trượt
15/09/2022 37 lót 26 Trượt
14/09/2022 26 lót 35 Trượt
13/09/2022 43 lót 03 Ăn lô 43x1 03x1
12/09/2022 43 lót 02 Trượt
11/09/2022 71 lót 02 Ăn lô 71x1
10/09/2022 31 lót 59 Ăn lô 31x1
09/09/2022 48 lót 32 Ăn lô 32x1
08/09/2022 17 lót 53 Trượt
07/09/2022 09 lót 41 Trượt
06/09/2022 01 lót 20 Ăn lô 20x1
05/09/2022 67 lót 20 Trượt
04/09/2022 57 lót 56 Trượt
03/09/2022 43 lót 03 Ăn lô 43x1
02/09/2022 82 lót 91 Trượt
01/09/2022 26 lót 19 Ăn lô 26x1
31/08/2022 60 lót 14 Trượt
30/08/2022 18 lót 64 Trượt
29/08/2022 42 lót 29 Trượt
28/08/2022 43 lót 64 Ăn lô 43x1
27/08/2022 35 lót 74 Ăn lô 74x1
26/08/2022 27 lót 75 Trượt
25/08/2022 30 lót 06 Trượt
24/08/2022 14 lót 34 Trượt
23/08/2022 75 lót 89 Ăn lô 75x1
22/08/2022 89 lót 91 Ăn lô 91x1
21/08/2022 14 lót 06 Ăn lô 14x1 06x1
20/08/2022 06 lót 67 Trượt
19/08/2022 31 lót 46 Ăn lô 31x1
18/08/2022 21 lót 60 Ăn lô 60x2
17/08/2022 97 lót 37 Trượt
16/08/2022 15 lót 14 Ăn lô 14x1
15/08/2022 90 lót 15 Trượt
14/08/2022 21 lót 27 Ăn lô 21x1
13/08/2022 76 lót 93 Trượt
12/08/2022 70 lót 17 Ăn lô 70x1
11/08/2022 25 lót 83 Trượt
10/08/2022 12 lót 27 Ăn lô 27x1
09/08/2022 93 lót 73 Trượt
08/08/2022 50 lót 52 Ăn lô 52x1
07/08/2022 06 lót 84 Trượt
06/08/2022 05 lót 06 Trượt
05/08/2022 38 lót 48 Trượt
04/08/2022 16 lót 20 Trượt
03/08/2022 48 lót 13 Ăn lô 48x1
02/08/2022 60 lót 41 Trượt
01/08/2022 40 lót 39 Ăn lô 40x2
31/07/2022 85 lót 39 Trượt
30/07/2022 56 lót 26 Trượt
29/07/2022 39 lót 29 Ăn lô 39x1
28/07/2022 06 lót 27 Trượt
27/07/2022 10 lót 72 Ăn lô 10x1
26/07/2022 47 lót 72 Trượt
25/07/2022 13 lót 48 Trượt
24/07/2022 68 lót 06 Trượt
23/07/2022 38 lót 92 Ăn lô 38x1
21/07/2022 25 lót 06 Ăn lô 06x1
20/07/2022 98 lót 14 Ăn lô 14x2
19/07/2022 38 lót 71 Trượt
18/07/2022 12 lót 27 Ăn lô 27x1
17/07/2022 61 lót 62 Trượt
16/07/2022 19 lót 12 Trượt
15/07/2022 14 lót 20 Ăn lô 14x1 20x1
14/07/2022 12 lót 13 Ăn lô 12x1
13/07/2022 43 lót 03 Trượt
12/07/2022 08 lót 38 Ăn lô 38x1
11/07/2022 66 lót 68 Ăn lô 68x1
10/07/2022 51 lót 68 Trượt
09/07/2022 97 lót 48 Ăn lô 48x1
08/07/2022 16 lót 37 Trượt
07/07/2022 46 lót 47 Trượt
06/07/2022 01 lót 08 Trượt
05/07/2022 43 lót 42 Ăn lô 43x1
04/07/2022 95 lót 58 Ăn lô 58x1
03/07/2022 31 lót 40 ăn lô 40
02/07/2022 10 lót 59 ăn lô 59×2
01/07/2022 68 lót 38 ăn lô 38×2

 

Những con lô độc thủ mà chúng tôi đưa ra cho các bạn tham khảo tại đây được chọn lọc từ những cầu đẹp nhất trong ngày, tuy nhiên các bạn nên tham khảo kỹ trước khi chơi nhé, chúng tôi không đảm bảo những con số tại trang soi cầu bạch thủ lô sẽ về 100%.