xổ số điện toán Mega 6/45

Kết quả xổ số Mega Thứ 4 ngày 2023-03-08

 • 10 13 22 25 28 36
  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  JackpotO O O O O O015.021.254.500
  Giải nhấtO O O O O010.000.000
  Giải nhìO O O O0300.000
  Giải baO O O030.000

Kết quả xổ số Mega Chủ nhật ngày 2023-03-05

 • 09 11 24 31 36 44
  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  JackpotO O O O O O013.518.471.500
  Giải nhấtO O O O O010.000.000
  Giải nhìO O O O0300.000
  Giải baO O O030.000

Kết quả xổ số Mega Thứ 6 ngày 2023-03-03

 • 10 22 26 27 33 43
  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  JackpotO O O O O O012.000.000.000
  Giải nhấtO O O O O010.000.000
  Giải nhìO O O O0300.000
  Giải baO O O030.000

Kết quả xổ số Mega Thứ 4 ngày 2023-03-01

 • 13 14 29 33 38 43
  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  JackpotO O O O O O087.754.341.500
  Giải nhấtO O O O O010.000.000
  Giải nhìO O O O0300.000
  Giải baO O O030.000

Kết quả xổ số Mega Thứ 6 ngày 2022-12-16

 • 06 19 22 26 38 39
  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  JackpotO O O O O O021.908.289.000
  Giải nhấtO O O O O3210.000.000
  Giải nhìO O O O1406300.000
  Giải baO O O2251830.000

Kết quả xổ số Mega Thứ 4 ngày 2022-12-14

 • 13 29 35 37 38 41
  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  JackpotO O O O O O020.043.738.500
  Giải nhấtO O O O O2410.000.000
  Giải nhìO O O O1031300.000
  Giải baO O O1935530.000
error: Content is protected !!