bao the gioi


GIA ĐÌNH TRƯNG VƯƠNG
Bài của Hoa Bằng Hoàng Thúc Trâm
Chủ Bút, Tri Tân Tạp Chí
Hà Nội, 1941
(Đàm Trung Pháp tóm lược)Gia đình Trưng Vương kỳ kiệt khác thường. Có thể nói bao can đảm, bao nghị lực, bao nhiệt thành, bao tinh thần mãnh liệt của dân Việt hồi đó đều kết tinh ở cả một nhà ấy. Ngoài người cha là một Lạc tướng của Hùng Vương, từ mẹ đến em gái và chồng của Trưng Vương đều tham dự việc tái tạo non sông Hồng Lạc và để lại những trang sử hiển hách phi thường.

MẸ của Trưng Vương tên là Man Thiện, sau được tôn làm hoàng thái hậu, nên cũng được gọi là Man Hoàng Thái Hậu. Bà góa chồng, chiếc bóng quạnh hiu, nhưng vẫn nuôi nấng hai con là Trưng Trắc và Trưng Nhị đến trưởng thành. Sức vóc mạnh, bà cũng lanh trí khi đối phó với những việc thình lình xảy đến. Không thể chịu đựng được sự tham tàn của thái thú Tô Định, bà đứng làm đại biểu cho toàn thể bộ Giao Chỉ chống lại văn hóa Trung Quốc bấy giờ. Giúp đỡ bên bà có hai con gái và rể là Thi Sách. Chia binh mã do bà đã chiêu tập trước và tân binh mới đến từ các nơi làm tả hữu hai đội, tất cả dược hai ngàn người, chưa kể đội quân của Thi Sách mộ riêng. Đáp lời kêu gọi của bà, các quan lang, quan phụ đạo, các anh hùng hào kiệt kéo binh đến hỗ trợ bà. Quân sĩ bấy giờ đã lên trên sáu vạn người. Bến Nam Nguyễn là nơi đại bản doanh. Vừa mới xuất quân, Thi Sách đã vong thân ở Chu Diên trong cảnh đau buồn! Tức thì Trưng Trắc lên thay, kéo quân thẳng đến Giao Chỉ, đánh Châu Trị, thắng Tô Định luôn mấy trận. Tô Định lếch thếch chạy trốn về Tàu. Cuộc khôi phục chủ quyền đất nước thành công. Ba năm trôi qua, và sau hơn một năm cầm cự với ba mươi vạn binh của Mã Viện, Hai Bà Trưng đã thua vì quân ít, lương thực thiếu, và viện binh chẳng có. Trưng Vương đã gieo mình xuống sông chết; sau người ta vớt được ngọc thể lên và chôn cất trong một lăng gọi là Mả Dạ. Hiện nay làng Nam An, tức Nam Nguyễn được đổi tên lại, có đền thờ bà.

EM GÁI của Trưng Vương thực ra tên là Nhì, chứ không phải là Nhị. Theo thần tích ở làng Lâu Thượng tỉnh Phú Thọ thì nhà bà làm nghề chăn tầm, quen gọi cái kén dầy là “kén chắc”, kén mỏng là “kén nhì”, nên khi hai bà Trưng sinh ra, nhà bèn ứng dụng ngay hai tiếng thuật ngữ ấy mà đặt tên chị là “Chắc” và em là “Nhì.” Và theo thần tích ở làng Hạ Lôi tỉnh Phúc Yên thì hai bà Trưng là chị em song sinh.Với hàng vạn quân nam nữ dưới quyền, bà cùng chị cưỡi voi, xông pha tên đạn, đánh đuổi được Tô Định, lược định được 65 thành. Nhưng trước sức tấn công của 30 vạn quân Mã Viện, bà cùng chị phải lui về Cẩm Khê. Cuối cùng Bình Khôi Công Chúa Trưng Nhị đã cùng chị gieo mình xuống Sông Hát, chết vì nghĩa vụ, vì lý tưởng, vì quốc gia!

CHỒNG của Trưng Vương, Thi Sách, là một nhân vật trọng yếu đã mộ được một đội quân để hưởng ứng với mẹ vợ như đã nói ở trên. Trước sự tàn bạo của thái thú Tô Định, Thi Sách đã dùng lời lẽ ôn tồn để khuyên Tô Định “phải lấy việc yêu dân làm đầu” nhưng vô hiệu quả. Chỉ có vũ lực mới dẹp được tên thái thú tàn ác ấy. Tiếc thay, khi đóng quân ở Chu Diên, ông bày trận sơ lược, bị quân họ Tô kéo đến đánh phá, rồi giết chết. Thi Sách đã dâng trọn mình cho đất nước, trút lại trách nhiệm thù nhà, nợ nước lên vai bà vợ Trưng Trắc.
Copyright © 2008 - All rights reserved.