bao the gioi


Thông báo: Tác giả thật sự của tiểu thuyết “Mưa là anh mà nắng cũng là anh”


LTS: "Mưa là anh mà nắng cũng là anh" là quyển tiểu thuyết thứ năm của nhà văn Lâm Hải Đường đã được đăng tải suốt hai năm trên "Tuần Báo Saigon Canada" trước khi được in thành sách vào năm 2009 tại đất nước Lá Phong.

"Mưa và anh mà nắng cũng là anh" hiện diện trong danh mục sách Việt ngữ tại các thư viện của Toronto, Canada, nơi mà tác giả cư ngụ. Tác phẩm nói trên do tác giả giữ bản quyền, cấm trích hay đăng lại một phần hoặc toàn phần dưới bất cứ hình thức nào mà không có sự đồng ý của tác giả theo luật pháp hiện hành ở Canada.

Với nhã ý của nhà văn Lâm Hải Đường, "Mưa và anh mà nắng cũng là anh" được đăng tải trên bán nguyệt san Thế Giới Mới tại Dallas, Texas. Tác phẩm lập tức được sự đón nhận nồng nhiệt của quý độc giả tương tự như quyển "Hồ Mộng" cùng một tác giả đã được Thế Giới Mới đăng tải trước đây.

Gần đây qua sự thông báo của quý độc giả, chúng tôi biết được toàn bộ tác phẩm "Mưa là anh mà nắng cũng là anh" đã được một ai đó với mục đích phá hoại, sao y nguyên văn và đăng tải lên internet với cái tên tác giả được sửa lại là "Quỳnh Dao". Không hiếm trường hợp nhiều tác phẩm bị đạo văn bởi những kẻ xấu nhưng đây là trường hợp đầu tiên một tác phẩm bị đánh cắp toàn phần và đưa lên internet với tên tác giả hoàn toàn sai lạc.

Nhằm tránh cho quý độc giả khỏi bị hoang mang về sự việc nói trên, chúng tôi đăng tải lời đính chánh này với sự đồng ý của nhà văn Lâm Hải Đường. Với một danh mục tiểu thuyết phong phú, những tác phẩm của Lâm Hải Đường sẽ tiếp tục hiện diện thường xuyên trên Thế Giới Mới để đáp lại sự ái mộ của quý độc giả. Chúng tôi đính kèm theo đây mặt bìa của quyển tiểu thuyết nói trên đã được phát hành tại Canada vào năm 2009.


Copyright © 2008 - All rights reserved.