bao the gioi


Hội Nhà Văn Việt Nam Lưu Vong


“GÓP LỬA CHO NHÂN QUYỀN VIỆT NAM”

Để đáp ứng nhu cầu cực kỳ cấp thiết về những sáng tác phẩm đấu tranh hầu đáp ứng tức khắc cho cuộc nổi dậy của toàn dân Việt Nam trong cao trào “cách mạng hoa nhài” phát khởi từ Tunisia và Ai Cập rồi lan khắp Á-Phi, Hội Nhà Văn Việt Nam Lưu Vong phát động chiến dịch “Góp lửa cho nhân quyền Việt nam”, kêu gọi toàn thể văn nghệ sĩ trong và ngoài Hội cùng đồng bào ở quốc nội và hải ngoại, dồn nỗ lực sáng tác để nói lên những điều thao thức của mình, qua các hình thức thơ-hịch, nghị luận và ca khúc.

Hội sẽ dành một phần website hiện có (www.HoiNhaVanVietNamLuuVong.com) và Blog "GopLuaNhanQuyen" để chuyên chở các tác phẩm được tuyển chọn. Đồng bào ở quốc nội và hải ngoại theo dõi (follow) Twitter của Hội (GopLuaNhanQuyen), sẽ được dẫn vào website lưu trữ để tải về máy nhà, in ra hay làm thành các phó bản để phổ biến. Các tác phẩm có giá trị cao về cả hai mặt nghệ thuật và chiến-đấu-tính sẽ được dịch ra ngoại văn, in thành sách, thu vào đĩa và làm thành youtube để phổ biến càng rộng càng tốt, và các tác giả sẽ được Hội gửi tặng để lưu niệm.

Đồng bào và quí văn nghệ sĩ có thể gửi sáng-tác-phẩm cho Hội ngay từ bây giờ, về địa chỉ vi thư (email): hoặc .

TM Hội Nhà Văn Việt Nam Lưu Vong
Ban Sáng Lập:
Trần Quốc Bảo
Đào Trường Phúc
Nguyễn Hữu Nghĩa

Copyright © 2008 - All rights reserved.