bao the gioi


GỠ RỐI: 16-02-2011
Anh Tư


THẮC MẮC TỔNG QUÁT
(tiếp theo)

Câu hỏi:

2 và 3) Sự khác biệt và giống nhau giữa Do Thái giáo, Công giáo, Chính thống giáo, Tin Lành và Hồi giáo? Ngoài Tin Lành, đạo nào được lấy vợ, để râu? Các đạo trên, có phải là Thiên chúa giáo không? (tôn giáo độc thần).

Trả lời:

Điểm giống nhau giữa các tôn giáo này, cùng là tôn giáo độc thần, cùng khởi nguồn từ Abraham, thờ đấng tối thượng là Vua Trên Trời, chỉ khác nhau cách gọi: Thiên Chúa (Do thái giáo, Công giáo, Chính thống giáo, Tin lành), Allah (Hồi giáo. Allah có nghĩa là Thượng đế).

Các đạo này đều có 10 điều răn, nội dung rất gần nhau.

Hồi giáo chỉ dùng Thiên kinh (Qur’an), tin rằng Jesus là thiên sứ đáng kính như các thiên sứ khác, nhưng không phải là con Trời (Allah), vì Thiên Chúa không có con: “Allah là đấng tạo thiên lập địa! Làm thế nào Ngài có con khi Ngài không hề có người bạn đường? Chính Ngài là Đấng đã sáng tạo và thông hiểu tất cả mọi vật." (trích 6:101)

Hồi giáo không chấp nhận tội tổ tông, việc làm của Adam và Eve không phải là nguồn gốc tội lỗi của loài người; và không có một ai có quyền rửa tội cho một ai khác, ngoại trừ Allah.

Công giáo có kinh Cựu ước (4 tập, 46 cuốn) và Tân ước (4 tập, 27 cuốn), đứng đầu dưới thế là Giáo hoàng.

Công giáo tách ra làm hai vào thế kỷ 11, thành hai khối: Công giáo La mã và Chính thống giáo Đông phương. Chính thống giáo có Kinh Thánh trong Truyền thống thánh, chia hai nhánh: Chính thống giáo Hi lạp và Chính thống giáo Nga, đứng là Thượng phụ.

Tin lành tách ra khỏi Công giáo La mã từ thế kỷ 16, do tu sĩ Martin Luthur, dòng Augustine, quan niệm chỉ có Kinh Thánh là giá trị tuyệt đối và tin rằng nhờ ân điển của Thiên Chúa mà con người được cứu rỗi.

Do thái giáo dùng sách thánh Torah làm nền tảng và các sách thánh khác, có các rabbi là thầy giảng.

Giáo sĩ Do thái giáo, Tin lành, Hồi giáo và một vài nhánh Chính thống giáo được phép lấy vợ. Ở Mã lai, người Hồi giáo được phép có 4 vợ, nhưng muốn lấy các bà sau phải được bà cả đồng ý, nếu không sẽ vô tù.

4) Sự khác nhau và giống nhau giữa đạo Phật Giáo Hoà Hảo và đạo Cao Đài?

Sự giống nhau giữa hai đào này là cùng phát xuất từ miền Nam Việt Nam và cùng tôn trọng Phật học (đạo Cao Đài ngoài Phật pháp, còn công nhận tín lý các đạo Chúa, Lão và Khổng).

Phật giáo Hoà hảo phát xuất từ làng Hoà hảo, huyện Tân Châu, Châu Đốc, từ năm 1939, do đức Huỳnh Phú Sổ (sinh năm 1920, bị Việt Minh ám sát năm 1947). Nền tảng giáo lý là tín lý Phật giáo cải cách theo Phật Thầy Tây An thuộc Bửu Sơn Kỳ Hương.

Đạo Cao Đài (Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ) phát xuất từ Tây Ninh vào năm 1926, là tôn giáo độc thần, thờ đức Cao Đài (đấng Tạo Hoá) và các đệ tử chủa Ngọc hoàng Thượng đế là Chúa Jesus, Phật Thích Ca. Đạo này được sáng lập do các ông Ngô Văn Chiêu, Cao Quỳnh Cư, Phạm Công Tắc và Cao Hoài Sang.

5) Thời đại nhà Trần ở Việt Nam, họ hàng được lấy nhau? Có phải là loạn luân không?

Luân lý do con người đặt ra, nếu không theo thì là loạn luân. Tuy nhiên, luân lý rộng rãi hay khe khắt còn tuỳ xã hội.

Tại Việt Nam, họ hàng trong ba đời, ông cháu, bà cháu, cha con (kể cả con nuôi), mẹ con (kể cả con nuôi), anh em ruột, dì cháu, cậu cháu, bác cháu, chú cháu, cô cháu, anh em ruột, anh em cùng cha khác mẹ hay cùng mẹ khác cha, anh em chú bác, cô cậu và anh em con dì không được lấy nhau; nhưng ở Trung hoa, không cấm anh em con dì hay con cô con cậu.

Đời Trần khuyến khích hôn nhân nội tộc (y như thời cổ Ai Cập) để tránh ngoại thích, tất nhiên là loạn luân so với những triều đại khác và so với luân lý hiện đại.

6. Tôi có đọc trên báo (lâu rồi, không nhớ năm và tên báo), nói rằng nước Mỹ có một đảng là đảng tài phiệt, đảng này có hai chân, là Cộng hòa và Dân chủ; nhóm tài phiệt này chi phối đường lối ngoại giao và đối nội của Mỹ? Ý kiến anh Tư thế nào? Điều đó đúng hay sai?

“Tài phiệt” ở Mỹ là một giới, không phải một khối hay một đảng; nhưng có khả khả năng chi phối chính sách quốc gia Mỹ; chi phối tới mức độ nào, tuỳ thời, tuỳ lúc. Hai đảng Cộng Hoà và Dân Chủ là hai tổ chức độc lập, nhưng bất cứ ai trong số này lên làm tổng thống đều không ít thì nhiều, phải tôn trọng chính sách chung.


MÈO HAY THỎ

Anh Tư thân mến: Tại sao năm Mão hay Mẹo, lịch mình in hình con mèo còn lịch Tàu in hình con thỏ? (Sáo Bạc, FL)

Sáo Bạc thân mến: Chuyện con mèo con thỏ, theo AT biết như sau:

Tàu đổ thừa Việt Nam nhầm lẫn, đọc chữ “Mão” âm /meu/ rồi thành /miêu/ và /mèo/ nên dùng hình con mèo thay vì thỏ.

Chuyện lẫn lộn cũng có thể xảy ra, vì Tàu cổ gọi thỏ hoang là "dã miêu" 野猫 (miêu là mèo) và gọi mèo hoang là "thố tôn" 兔猻 (thố là thỏ). Chính Tàu cũng đã lộn xộn thỏ với mèo, mèo với thỏ!

Ngoài ra, AT không hiểu từ đâu Tàu bảo "mão" là "thố" (thỏ), trong khi tiếng Tàu cổ, có chữ "thố" 鵵 hay, nghĩa là ... con chim!

AT không cho rằng ông bà mình ngày xưa lẫn lộn, mà đã cố tình chọn một số các con vật không quen thuộc lắm trong xã hội Việt Nam. Mèo trong nhà tất nhiên gần hơn thỏ ngoài rừng.

Sáo Bạc có để ý, năm Sửu, của Tàu là con bò rừng (ox) còn của mình là con trâu (water buffalo); và năm “Mùi”, Tàu xài con cừu đực (ram) còn mình xài con dê (goat)? Hai con này chắc chắn không phải là nhầm lẫn, mà là do quen thuộc, gần gũi.

Copyright © 2008 - All rights reserved.