bao the gioi


SAUDI ARABIA:
CẦN PHẢI TĂNG GIÁ DẦU THÔ LÊN 75 MỸ KIM MỘT THÙNG!

Tin Cairo - Tại phiên họp bộ trưởng của Tổ chức Á Rập và các nước Xuất cảng Dầu lửa gọi tắt là OPEC trong ngày hôm nay, bộ trưởng dầu lưả Saudi Arabia là ông Ali al-Naimi nói rằng cần phải nâng giá dầu thô lên 75 mỹ kim một thùng. Tuy nhiên, phiên họp trong ngày hôm nay chỉ là phiên họp tham khảo, hiện chưa có chương trình cắt giảm sản lượng hay tăng giá cả. Phiên họp chỉ tìm hiểu những gì đang diễn ra trên thị trường hiện nay. Ông Naimi nói rằng tổ chức OPEC sẽ có quyết định mạnh trong phiên họp ở Algeria trong tháng tới. Lời tuyên bố của Bộ trưởng dầu lửa Saudi cũng đã xoa dịu cho nhiều quốc gia tiêu thụ đang cho rằng OPEC sẽ tìm cách nâng giá dầu thô lên 100 mỹ kim một thùng. Giá dầu thô trên thị trường Hoa Kỳ trong ngày thứ Sáu là 54 mỹ kim một thùng. Giá dầu đã lên mức cao nhất trong tháng 7 là 147 mỹ kim một thùng. Mục đích ưu tiên của OPEC là sẽ ngăn chận không cho giá dầu tụt giảm thêm vì nhu cầu trên thị trường tụt giảm. Bộ trưởng dầu lửa Iraq là ông Hussain al-Shahristani không cho rằng OPEC nên ấn định giá dầu, nói rằng giá cả do thị trường quyết định, các nước OPEC chỉ nên cung cấp những gì thị trường đang cần và giá cả do cung cầu quyết định. OPEC đã quyết định cắt giảm sản xuất 2%, và đang muốn cắt giảm sản lượng lên tới 7%, phiên họp ngày hôm nay khối OPEC chỉ duyệt xem các nước hội viên Á Rập đã có thi hành quyết định cắt giảm của OPEC hay không.

Copyright © 2008 - All rights reserved.