bao the gioi


MỘT LOẠI SIÊU VI KHUẨN TỪ Á CHÂU


MỘT LOẠI SIÊU VI KHUẨN TỪ Á CHÂU CÓ KHẢ NĂNG KHÁNG THUỐC TRỤ SINH ÐANG ÐE DOẠ THẾ GIỚI

Tin Luân Ðôn - Các nhà khoa học Anh nói ngành du lịch có thể làm cho vi khuẩn trên thế giới có khả năng chống lại các loại thuốc. Các nhà khoa học cho biết đã tìm được một loại gene mới, đặt tên là New Delhi metallo-beta-lactamase hay NDM-1 trong người bệnh nhân ở Nam Á và Anh quốc. Loại gene NDM-1 làm cho vi khuẩn có khả năng chống lại hầu hết các loại thuốc trụ sinh, trong đó có thuốc trụ sinh mới bào chế và hiệu dụng nhất là carbapenems.

Các nhà khoa học cho biết hiện chưa có loại thuốc nào có thể đối phó với NDM-1. Giáo sư David Livermore, là đồng tác giả bài viết nghiên cứu đăng trên tờ báo Lancet Infectious Diseases nói nếu những vi khuẩn này lan rộng sẽ không có thuốc để chữa trị.

Loại thuốc trụ sinh đầu tiên có mặt trên thế giới từ thập niên 1940 là penicillin, vi khuẩn đã phát triển được khả năng chống lại loại thuốc này làm cho các nhà khoa học phải nghiên cứu, bào chế nhiều loại thuốc trụ sinh mới, nhưng việc dùng thế hệ thuốc trụ sinh mới này nhiều lần hay dùng sai lầm đã làm cho vi khuẩn phát triển khả năng chống lại.

Giáo sư Livermore nói việc khám phá khả năng chống trụ sinh của vi khuẩn là đúng theo lý thuyết Darwin. Theo lý thuyết của nhà khoa học Charles Darwin, sinh vật, cây cỏ, vi trùng đều có khả năng tạo thích ứng với hoàn cảnh để sinh tồn. Qua 3 thế hệ nhân loại đã dùng quá nhiều trụ sinh đã làm cho vi khuẩn phát triển khả năng kháng thuốc.

Theo bản nghiên cứu, NDM-1 đang trở nên phổ thông ở Bangladesh, Ấn Ðộ, Pakistan và đang lan tới Anh quốc. Từ lâu các công ty bào chế thuốc đã dồn hết nỗ lực để đưa ra thị trường những loại thuốc trụ sinh mới. Việc khám phá ra NDM-1 có thể làm cho các công ty bào chế lớn như Pfizer, Merck, AstraZeneca, Glaxo Smith Kline và Novartis xét lại việc làm của họ. Giáo sư Livermore và toán nghiên cứu của ông đã thu lấy các mẫu vi khuẩn của bệnh nhân Ấn Ðộ tại 2 bệnh viện Chennai và Haryana, và những bệnh nhân được giới thiệu cho phòng nghiên cứu quốc gia trong suốt 2 năm từ năm 2007 tới năm 2009. Họ đã tìm thấy 44 vi khuẩn dương tính NDM-1 ở Chennai, 26 vi khuẩn ở Haryanavà 37 vi khuẩn ở Anh, 73 vi khuẩn ở các nơi khác ở Bangladesh và Pakistan. Những bệnh nhân dương tính NDM-1 ở Anh là những người đã tới Ấn Ðộ hay Pakistan để trị bệnh, hay giải phẫu thẩm mỹ.

Copyright © 2008 - All rights reserved.