Thống kê tần suất bộ số

Thống kê tần suất bộ số

Thống kê tần suất bộ số
Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
79148 ngày (29.60%)169 lần ( 1.3%) 1.14 lần/ngày (114.19%)
44138 ngày (27.60%)158 lần ( 1.2%) 1.14 lần/ngày (114.49%)
20136 ngày (27.20%)154 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.24%)
62135 ngày (27.00%)160 lần ( 1.2%) 1.19 lần/ngày (118.52%)
96135 ngày (27.00%)150 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
43134 ngày (26.80%)150 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.94%)
61134 ngày (26.80%)152 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.43%)
70134 ngày (26.80%)149 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (111.19%)
36133 ngày (26.60%)151 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.53%)
16131 ngày (26.20%)151 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.27%)
56131 ngày (26.20%)154 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (117.56%)
82130 ngày (26.00%)148 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.85%)
21129 ngày (25.80%)144 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.63%)
42129 ngày (25.80%)153 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (118.60%)
10128 ngày (25.60%)144 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
52128 ngày (25.60%)145 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.28%)
67128 ngày (25.60%)142 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.94%)
41127 ngày (25.40%)147 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.75%)
68127 ngày (25.40%)140 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.24%)
91127 ngày (25.40%)146 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.96%)
18126 ngày (25.20%)138 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.52%)
40125 ngày (25.00%)140 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.00%)
83125 ngày (25.00%)149 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (119.20%)
34123 ngày (24.60%)143 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.26%)
49123 ngày (24.60%)146 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (118.70%)
64123 ngày (24.60%)136 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.57%)
87123 ngày (24.60%)140 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.82%)
88123 ngày (24.60%)141 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.63%)
04122 ngày (24.40%)138 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.11%)
30122 ngày (24.40%)134 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.84%)
32122 ngày (24.40%)143 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.21%)
60122 ngày (24.40%)140 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.75%)
65122 ngày (24.40%)145 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (118.85%)
72122 ngày (24.40%)137 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.30%)
26121 ngày (24.20%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.57%)
46121 ngày (24.20%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.57%)
55121 ngày (24.20%)133 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.92%)
75121 ngày (24.20%)131 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.26%)
95121 ngày (24.20%)134 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.74%)
97121 ngày (24.20%)143 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (118.18%)
17120 ngày (24.00%)138 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.00%)
19120 ngày (24.00%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
84120 ngày (24.00%)138 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.00%)
93120 ngày (24.00%)130 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.33%)
08119 ngày (23.80%)141 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.49%)
13119 ngày (23.80%)134 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
57119 ngày (23.80%)137 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.13%)
74119 ngày (23.80%)131 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.08%)
90119 ngày (23.80%)137 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.13%)
11118 ngày (23.60%)135 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
12118 ngày (23.60%)133 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.71%)
22118 ngày (23.60%)122 lần ( 0.9%) 1.03 lần/ngày (103.39%)
38118 ngày (23.60%)135 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
53118 ngày (23.60%)135 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
66118 ngày (23.60%)133 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.71%)
76118 ngày (23.60%)129 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.32%)
92118 ngày (23.60%)134 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.56%)
03117 ngày (23.40%)135 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
05117 ngày (23.40%)142 lần ( 1.1%) 1.21 lần/ngày (121.37%)
51117 ngày (23.40%)132 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.82%)
58117 ngày (23.40%)128 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.40%)
73117 ngày (23.40%)140 lần ( 1.0%) 1.20 lần/ngày (119.66%)
31116 ngày (23.20%)127 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.48%)
48116 ngày (23.20%)132 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.79%)
89116 ngày (23.20%)136 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (117.24%)
15115 ngày (23.00%)130 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.04%)
24115 ngày (23.00%)140 lần ( 1.0%) 1.22 lần/ngày (121.74%)
35115 ngày (23.00%)133 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.65%)
99115 ngày (23.00%)128 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.30%)
06114 ngày (22.80%)128 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.28%)
47114 ngày (22.80%)133 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
59114 ngày (22.80%)135 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.42%)
86114 ngày (22.80%)129 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.16%)
50113 ngày (22.60%)124 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.73%)
54113 ngày (22.60%)127 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.39%)
78113 ngày (22.60%)129 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.16%)
81113 ngày (22.60%)124 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.73%)
14112 ngày (22.40%)131 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.96%)
29112 ngày (22.40%)124 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.71%)
00111 ngày (22.20%)132 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.92%)
39111 ngày (22.20%)127 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
94111 ngày (22.20%)126 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.51%)
02110 ngày (22.00%)128 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (116.36%)
07110 ngày (22.00%)129 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (117.27%)
80110 ngày (22.00%)123 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.82%)
23109 ngày (21.80%)121 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.01%)
33109 ngày (21.80%)122 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.93%)
25108 ngày (21.60%)117 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.33%)
37108 ngày (21.60%)119 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.19%)
63108 ngày (21.60%)121 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.04%)
71108 ngày (21.60%)124 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.81%)
98108 ngày (21.60%)124 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.81%)
01107 ngày (21.40%)114 lần ( 0.8%) 1.07 lần/ngày (106.54%)
09107 ngày (21.40%)126 lần ( 0.9%) 1.18 lần/ngày (117.76%)
27106 ngày (21.20%)116 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.43%)
69104 ngày (20.80%)118 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.46%)
77103 ngày (20.60%)117 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.59%)
28102 ngày (20.40%)117 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.71%)
4599 ngày (19.80%)116 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (117.17%)
8598 ngày (19.60%)111 lần ( 0.8%) 1.13 lần/ngày (113.27%)